GJØDSELSEPARATOR

Irriland BLUELINE

Høykvalitets maskiner produsert i Italia

HØG MATERIALKVALITET

Utstrakt bruk av syrefast stål

PLANETGIR

Reduserer enegribruk og gir økt levetid

INNOVATIV OVERFLATEBEHANDLING

Skrue behandlet med innovativt belegg med tungsten-karbid og MMC gir høg hardhet og lav sprøhet

FORSKJELLIGE STØRRELSER

Anlegget tilpasses ditt behov

Separator.png
 

Me kan no levera gjødselseparatorar frå italienske Irriland, som også er vår leverandør av gjødselpumper.

Separatorene er av topp kvalietet, og kjem i forskjellige størrelsar. Me planlegger og tilpassar anlegget for deg og ditt behov, og legg vekt på funksjonalitet og økonomisk drift.


Ved å innstallere separator kan du ta ut tørrstoffet i husdyrgjødsla, og dermed redusere lagerbehovet. Det er fleire fordelar med separering:

- Reduserer lagerbehovet

- Lage eige strø eller nytte tørrstoff til jordforbedring/kompostering

- Reduser mengden fosfor i gjødsla

- Mindre tilgrising av gras/planter ved spreiing

- Meir homogen og letthåndterleg masse

- Gylle blir lettare å pumpe, stor fordel ved bruk av slepeslange

Har du planar om investering i gjødselseparator, eller ynskjer meir informasjon rundt dette, ta kontakt med oss, så hjelper me deg gjerne!