top of page

GJØDSELSEPARATOR

Irriland BLUELINE

Høykvalitets maskiner produsert i Italia

HØG MATERIALKVALITET

Utstrakt bruk av syrefast stål

PLANETGIR

Reduserer enegribruk og gir økt levetid

INNOVATIV OVERFLATEBEHANDLING

Skrue behandlet med innovativt belegg med tungsten-karbid og MMC gir høg hardhet og lav sprøhet

FORSKJELLIGE STØRRELSER

Anlegget tilpasses ditt behov

Separator.png
Separator: Features

Me kan no levera gjødselseparatorar frå italienske Irriland, som også er vår leverandør av gjødselpumper.

Separatorene er av topp kvalietet, og kjem i forskjellige størrelsar. Me planlegger og tilpassar anlegget for deg og ditt behov, og legg vekt på funksjonalitet og økonomisk drift.


Ved å innstallere separator kan du ta ut tørrstoffet i husdyrgjødsla, og dermed redusere lagerbehovet. Det er fleire fordelar med separering:

- Reduserer lagerbehovet

- Lage eige strø eller nytte tørrstoff til jordforbedring/kompostering

- Reduser mengden fosfor i gjødsla

- Mindre tilgrising av gras/planter ved spreiing

- Meir homogen og letthåndterleg masse

- Gylle blir lettare å pumpe, stor fordel ved bruk av slepeslange

Har du planar om investering i gjødselseparator, eller ynskjer meir informasjon rundt dette, ta kontakt med oss, så hjelper me deg gjerne!

Separator: Tekst
bottom of page