top of page

GJØDSELUTSTYR / MENGDEMÅLER

Me har eit godt utvalg av gjødselutstyr på lager. Det me ikkje har, det skaffar me!

Bauer_Kupplung.jpg
Badger ModMag M1000 Mengdemåler.jpg
Tractor Wheels

GJØDSELKOBLINGAR/TILBEHØR

Bauer, storz, slangeklemmer, ventilar o.l.

MENGDEMÅLER GJØDSEL

Me leverar mengdemålar type Badger ModMag M1000. Solid, nøyaktig og driftssikker mengdemåler av høg kvalitet. Denne kan leverast med skjerm i traktor, som kalkulerar køyrehastigheita etter ynskt gjødselmengde og sprederbreidde. Utstyret kan, med litt modifikasjonar, monterast på fleire typar spreiarar. Ta kontakt for meir info.

GJØDSELPUMPE

Me kan levere fleire typar gjødselpumper, alt etter behov.

Gjødselutstyr: Products
bottom of page